11 June 2006

六月詩會

回到浸大詩會。難得的是重量級詩人勁馳出席,還有很多潛質無窮的師弟妹。

阿峰的詩叫人喜出望外,念數學系的他,有一些發自內心的寧靜,化成詩句,沉實又準確。十句的詩則是充滿熱情,以深刻的場景寫出思念,雖然作品未算成熟,但進步的空間很大。Yanni的詩正面,有點甜蜜的味道,讀著叫人快樂,這是十分難得的,而且看到那些長長的句子,個人而言很親切。阿杜的詩像一場戲劇,手法叫人驚喜,這首詩生活化又大膽,就是差一點未能自足,但下次相信會更好了。

喜歡勁馳的路邊貓,我認為平淡中見驚喜,貓和「我」和夜的解讀空間有無數可能。阿佳的詩有冠軍風範,嚴密完整,意象環環相扣,結尾的層次更高,我寫不出來,但個人認為太重,期待他舉重若輕之作。恆一的詩像龍捲風,意象和語言繞著中心旋轉,我有時看不見核心,我們對恆一的詩有嚴厲的批評,這是因為相信他可以寫得更好,去到的層次更高。

題外話,重新上載2003年4月的札記,請到這裡看。

5 comments:

Anonymous said...

下次你們有詩會能叫我來嗎?

Anonymous said...

我download左7彩眼目訓仔wallpaper~~

梁偉洛 said...

阿律:
沒問題,我通知你。

花苑:
你就發達啦!咁都下載到!
http://ozo.sleepylok.com

Eric Lui said...

咦,lok,如果兩星期一次,今個星期點算?還是以《月台》詩會代替呢???

梁偉洛 said...

七月初舉行!迎接夏天!