05 December 2005

痛定思痛

病左,引發痛症。今次跟天氣轉冷無關,是長期生活不健康所致。
痛到坐立不安,無法入睡。看醫生,醫生還有開玩笑的閒情。

病好之後,一定要痛改陋習,請大家支持我。
更多的運動,吃更多的蔬果。(天氣冷吃生果……>___<)

沒辦法了,在預期自己還有幾十年壽命的情況下(可能沒有)。
如果不改過就會自招痛苦,生不如死。
原來自己忍痛的能力很低,比我媽差天共地。

除了改掉壞習慣,還要養成好習慣,例如每天追看Phyllis的健康快訊7 comments:

v同學 said...

你點呀??冇咩嘛??

今日聽蟬蟬講你send了email給大家喔~但我收不到呢~ >.<

可洛 said...

V同學:

可能我只有你的舊電郵。
請你給我最常用的電郵啦!很重要的事(廣告)呢!

phyllis said...

嘩,可洛,多謝你介紹我個日記啊!
唔好嫌我長氣,做人呢,真係好化學,所以一定要花時間投資健康。
運動的回報其實好大,真係值得多做,尤其是我地呢D文人,最容易病!
另,恭喜你又出書,嘩,你好厲害唷!

jenjen said...

多多保重朋友.怕吃生果不如飲果汁,譬如楊桃汁就潤肺,雪梨汁就潤喉(希望無攪錯,總之就係潤啦...)

可洛 said...

Phyllis:
我覺得這實在值得介紹!有朋友話你寫得很pro啊!April話會來新書發佈會,你呢?

Jenjen:
果汁是好建議,但我附近也找不到賣果汁的地方……從前灣仔好就腳架!

phyllis said...

可洛,多謝你。不過,你千萬不要將我條link傳給我的同事啊,你知啦,我成日鬧咁多人,唔係咁好。
你的新書發布會,我當日可能有瑜伽o野搞,未知,盡量啦。
不過,我唔擔心來唔到,因為我預料你以後還有好多好多……

素雯 said...

保重呀!LokLok!我也病倒了。看來我也要像你一樣Keep好身體。
不過我猜你的病有部份原因是由鼻敏感所引發出來的。近年,我每天吃一小匙蜂皇漿,鼻敏感好像好了,你可以試試過!
呀!我本答應星期日來,對吧!但剛收教會電話,叫我在聖誕活動中幫忙做音響部份,今個星期日回去綵排。真不好意思,那天我要工作了。
預祝星期日成功!也會在禱告中記念!