03 September 2005

五個讀書習慣

Blog tag第二炮,Karen點名要我寫出五個讀書習慣,否則她一定很傷心。

一、版權頁不能少
自從做編輯後,在書店一定翻翻書的版權頁,尤其是香港出版的書,看看有沒有認識的名字。

二、文學書難讀完
讀文學書(小說、散文、詩集之類),我著眼的不是故事,而是寫作手法、語言風格,所以通常認識或掌握了後,只會讀到一半,除非那書來自我喜歡的作家,或真的太好看啦。

三、蛋中挑骨
相信舊同事們都會有這種傾向吧?就是在書中找錯字了。這樣,自己做編輯出錯時的罪疚感會輕一點。

四、在書店會幫手拉書
什麼是拉書?就是看見書架上的書,有些放得出一些,有的放得入一些,書脊排列不整齊,我就會幫忙。方法是把架中的書都拉出一點點,再用一本書的書脊,像掃子一般掃過去,讓架上的書都排得齊齊地很好看。

五、從中間看起
在書店挑書看,我不會如出版經理小姐的理論所言:讀者都是從頭翻起,所以開頭一定要好看。我是從中間看起的,大概是我知道書的開頭一定是像堆砌得美麗的城堡,中間部分才是真面目,好不好看自能分曉。

對不起,有些可說是逛書店的習慣,因為我看書就是看書,正常得很。

點名時間:
嘉兒(極有興趣知道)
徐振(作家是怎麼看書?)
io(她的cafe有很多書!)

6 comments:

Nick said...

未寫完?
.
Lok,
JenJen話想下星期相約「黃官三傑」我.你.辛尼一聚,有興趣嗎?下星期哪天晚上有空呢?

可洛 said...

Nick:
絕對有興趣。難道她要宣佈婚訊不成?其實她都有ICQ MSG給我,可惜變了亂碼,原來是飯聚。下星期三以外都可以。

Karden said...

係呀!你唔寫我就會傷心死,現在寫了我感動死呢。:'D

看來我們同行都很喜歡看版權頁呢!哈哈,而且有時我會因為某D出版社唔買的。
仲有我都會0係書局拍齊D書的,不過多人或者同朋友一齊就唔會...哈哈

可洛 said...

Karen:
當看到書脊排得整整齊齊,我會高興到死。

Nick said...

還是那件事。JenJen說星期五晚上。有空嗎?

可洛 said...

Nick:
我已經覆左JenJen啦,沒問題啊!